Fondens formål

Fondens formål er fremme af børns og pædagogers vilkår i velfærdssamfundet, herunder udvikling og forskning inden for området i bred forstand. Indenfor dette formål prioriterer fonden i perioden 2021-2022 at støtte:

Fremme af det gode børneliv
En god barndom er grundstenen til et godt og selvstændigt liv. Relationer til og venskaber med andre børn er centrale for børnenes trivsel. Tryghed gennem tilgængelige og nærværende voksne, passende udfordringer og gode fysiske rammer er andre helt afgørende forudsætninger for et godt børneliv. Det er væsentligt for et barn og dets udvikling at være del af velfungerende sammenhænge både hjemme og i dagtilbud eller skole. Derfor er det vigtigt, at inklusionsarbejdet lykkes i skoler og dagtilbud, og her er pædagoger og læreres faglige viden et væsentligt element.
Fonden vil prioritere projekter, der søger i praksis at omsætte de tanker og politikker om det gode børneliv, som de bl.a. de faglige organisationer, Kommunernes Landsforening og Børnerådet har fremlagt gennem de senere år.

– Styrkelse af social og kulturel integration af børn og unge – forebyggelse af ulighed i sundhed
Over halvdelen af de børn og unge, der ikke opnår andet end folkeskolens afgangseksamen, vil ende uden for eller i udkanten af arbejdsmarkedet. Det har alvorlige menneskelige konsekvenser.
Tilsvarende er det ingen nyhed, at der er social ulighed i sundhed. Også denne form for ulighed grundlægges i de tidlige børneår.
Fonden vil prioritere projekter, der handler om forebyggelse af social og kulturel marginalisering med vægt på etniske, kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af en vellykket integration af børn og unge. I den forbindelse vil projekter, der har fokus på de fritids- og ungdomspædagogiske institutioner blive vægtet højt.
Fonden vil prioritere projekter, der skaber og fremmer viden og forståelse for det pædagogiske arbejdes potentiale i forhold til udvikling af børns sundhed i den tidlige barndom som bidrag til en større grad af sundhedsmæssig lighed i alle generationer.

– Fremme af en klimapolitisk dagsorden i den almindelige velfærdspolitiske debat om børn og unges vilkår
Vi ved det efterhånden godt alle sammen. De globale CO2-udledninger skal ifølge FN’s klimapanel IPCC halveres inden 2030 – målt i forhold til 2010-niveauet – hvis de kritiske temperaturgrænser ikke skal overskrides. Danmark har med bred politisk opbakning gennem den nye Klimalov besluttet ambitiøst at gå i front.
Fonden vil prioritere projekter, der er nytænkende og skaber en mere tydelige pædagogisk dagsorden i løsningen af samfundenes aktuelle og langsigtede klimaudfordringer.

Nyheder

ANSØG NU

Kontakt fonden

Al kontakt til fonden går gennem fondens administrator:

Advokat
Phillip Comerford
Alhambravej 3
1826 Frederiksberg

Tlf.: 70 25 23 45
Skriv til os