Ansøgningsskema

Ansøger

Arbejdssted

Adresse

Telefon

Mailadresse

Projekttitel

Hvad handler projektet om?

Hvilke type projekt er der tale om?
UdviklingsprojektForskningsprojektAndet
Beløb der søges om

Målsætninger for projektet

Baggrund for projektet

Indhold - aktiviteter og faser i projektet

Dokumentation, evaluering og formidling

Tidsplan

Vedhæft budget og eventuelt yderligere bilag til ansøgningen.


FAQ

Ansøgningsskemaet her på hjemmesiden skal altid benyttes og alle felter skal udfyldes, for at ansøgningen
kan sendes til fonden.

Ansøgningen skal vedlægges et budget, der specificerer, hvad de ansøgte midler skal bruges til – for
eksempel konsulenter, vikardækning, administrativ bistand, køb af materialer, dataindsamling, møder,
kurser, osv.

Budgettet opstilles som et bruttobudget over de samlede udgifter ved projektets gennemførelse, og det
skal fremgå, hvad ansøger selv skyder ind af ressourcer i projektet og hvad der eventuelt bidrages med af
andre interessenter.

Efter projektets afslutning skal fonden have en revisorerklæring om, at den ydede støtte er anvendt efter
formålet.

Hvordan ved jeg, at fonden har modtaget min ansøgning?
Når din ansøgning er afsendt får du en mail, der bekræfter, at ansøgningen er modtaget

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?
Der må normalt påregnes 2-3 måneders behandlingstid.

Hvordan kan man kontakte fonden?
Al henvendelse til fonden er skriftlig og går via fondens administrator.

Hvordan kan jeg få noget mere at vide om, hvorvidt min ansøgning er relevant?
Fonden for-behandler ikke ansøgninger eller giver forlods vurderinger af, om en ansøgning er relevant

og realistisk kan opnå støtte. Ansøgninger skal for at kunne støttes ligge indenfor fondens formål og gerne
støtte fondens aktuelle prioriteringer.

Kontakt fonden

Al kontakt til fonden går gennem fondens administrator:

Advokat
Phillip Comerford
Alhambravej 3
1826 Frederiksberg

Tlf.: 70 25 23 45
Skriv til os