Ansøgningsskema

Før du søger

  Projekttitel

  Hvad handler projektet om?

  Hvilke type projekt er der tale om?
  UdviklingsprojektForskningsprojektAndet
  Beløb der søges om

  Ansøger

  Er ansøger en offentlig institution/virksomhed?
  JaNej
  Har ansøger driftsoverenskomst med kommune, region eller anden offentlig myndighed?
  JaNej
  Arbejdssted

  Vejnavn

  Postnummer

  By

  Telefon

  Mailadresse

  CVR-nummer

  Hvem ejer det oplyste CVR-nummer?

  Registreringsnummer

  Kontonummer

  Målsætninger for projektet

  Baggrund for projektet

  Indhold - aktiviteter og faser i projektet

  Dokumentation, evaluering og formidling

  Tidsplan

  Økonomi

  Økonomiansvarlig

  Vedhæft budget og eventuelt yderligere bilag til ansøgningen.


  Når du har afsendt din ansøgning bør du læse dette:

  Når vi har modtaget din ansøgning får du en autogenereret mail fra fonden, der bekræfter ansøgningens motagelse, samt viser, hvad der er søgt til og med hvilke oplysninger.

  Af dette autosvar fremgår også ansøgningens referencenummer, som skal bruges ved alle fremtidige henvendelser til fonden.

  Din ansøgning vil blive behandlet af fondens bestyrelse på et bestyrelsesmøde. Der er ca. 3 måneder mellem bestyrelsesmøderne og det fremmer ikke ansøgningen at kontakte fonden yderligere.

  Al henvendelse sker skriftligt her.

  Umiddelbart efter bestyrelsens behandling af din ansøgning vil du modtage et skriftligt svar vedr. bestyrelsens afgørelse om støtte til dit projekt. Opnår du støtte skal du afrapportere støttens anvendelse i henhold til de vilkår, der fremgår af bevillingsbrevet.

  FAQ

  Ansøgningsskemaet her på hjemmesiden skal altid benyttes og alle felter skal udfyldes, for at ansøgningen kan sendes til fonden.

  Ansøgningen skal vedlægges et budget, der specificerer, hvad de ansøgte midler skal bruges til – for eksempel konsulenter, vikardækning, administrativ bistand, køb af materialer, dataindsamling, møder,
  kurser, osv.

  Fondens revisionsinstruks kan hentes her.

  Budgettet opstilles som et bruttobudget over de samlede udgifter ved projektets gennemførelse, og det skal fremgå, hvad ansøger selv skyder ind af ressourcer i projektet og hvad der eventuelt bidrages med af andre interessenter.

  Efter projektets afslutning skal fonden have en revisorerklæring om, at den ydede støtte er anvendt efter formålet.

  Hvordan ved jeg, at fonden har modtaget min ansøgning?
  Når din ansøgning er afsendt får du en mail, der bekræfter, at ansøgningen er modtaget

  Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?
  Der må normalt påregnes 2-3 måneders behandlingstid.

  Hvordan kan man kontakte fonden?
  Al henvendelse til fonden er skriftlig og går via fondens administrator.

  Hvordan kan jeg få noget mere at vide om, hvorvidt min ansøgning er relevant?
  Fonden for-behandler ikke ansøgninger eller giver forlods vurderinger af, om en ansøgning er relevant

  og realistisk kan opnå støtte. Ansøgninger skal for at kunne støttes ligge indenfor fondens formål og gerne
  støtte fondens aktuelle prioriteringer.

  Kontakt fonden

  Al kontakt til fonden går gennem fondens administrator:

  Co. Formanden
  Henrik Nygaard Hansen
  Tuborg Sundpark 5, 1. tv.
  2900 Hellerup

  Skriv til os