Ansøgningsskema

  Ansøger

  Arbejdssted

  Adresse

  Telefon

  Mailadresse

  Projekttitel

  Hvad handler projektet om?

  Hvilke type projekt er der tale om?
  UdviklingsprojektForskningsprojektAndet
  Beløb der søges om

  Målsætninger for projektet

  Baggrund for projektet

  Indhold - aktiviteter og faser i projektet

  Dokumentation, evaluering og formidling

  Tidsplan

  Vedhæft budget og eventuelt yderligere bilag til ansøgningen.


  FAQ

  Ansøgningsskemaet her på hjemmesiden skal altid benyttes og alle felter skal udfyldes, for at ansøgningen
  kan sendes til fonden.

  Ansøgningen skal vedlægges et budget, der specificerer, hvad de ansøgte midler skal bruges til – for
  eksempel konsulenter, vikardækning, administrativ bistand, køb af materialer, dataindsamling, møder,
  kurser, osv.

  Budgettet opstilles som et bruttobudget over de samlede udgifter ved projektets gennemførelse, og det
  skal fremgå, hvad ansøger selv skyder ind af ressourcer i projektet og hvad der eventuelt bidrages med af
  andre interessenter.

  Efter projektets afslutning skal fonden have en revisorerklæring om, at den ydede støtte er anvendt efter
  formålet.

  Hvordan ved jeg, at fonden har modtaget min ansøgning?
  Når din ansøgning er afsendt får du en mail, der bekræfter, at ansøgningen er modtaget

  Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?
  Der må normalt påregnes 2-3 måneders behandlingstid.

  Hvordan kan man kontakte fonden?
  Al henvendelse til fonden er skriftlig og går via fondens administrator.

  Hvordan kan jeg få noget mere at vide om, hvorvidt min ansøgning er relevant?
  Fonden for-behandler ikke ansøgninger eller giver forlods vurderinger af, om en ansøgning er relevant

  og realistisk kan opnå støtte. Ansøgninger skal for at kunne støttes ligge indenfor fondens formål og gerne
  støtte fondens aktuelle prioriteringer.

  Kontakt fonden

  Al kontakt til fonden går gennem fondens administrator:

  Advokat
  Phillip Comerford
  Alhambravej 3
  1826 Frederiksberg

  Tlf.: 70 25 23 45
  Skriv til os