Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger S/I (VFFP) (Fonden).

Fondens CVR-nr. er: 32 59 24 81.

Fonden er stiftet pr. 1. november 2009.

Fonden er juridisk, en privat Selvejende Institution, som er oprettet på et privat retligt grundlag.

Fonden er ikke en erhvervsdrivende fond, men en almennyttig fond.

Fonden er omfattet af Fondsloven, Lov om fonde og visse foreninger.

Fondens branchekode 889910:
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål.

Fondens hjemsted er Gentofte Kommune.

Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger er en almennyttig fond, der har til formål at fremme af børn og pædagogers vilkår i velfærdssamfundet, herunder udvikling og forskning inden for området i bred forstand.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

I henhold til lovgivningen, er Fondens bundne midler anbragt og administreret af et af Civilstyrelsens godkendt forvaltningsinstitut. Midlerne skal af forvaltningsinstituttet være investeret i henhold til den lovpligtige anbringelsesbekendtgørelse. Anbringelsesbekendtgørelsen anviser i større omfang en sikker anbringelse af midler fremfor fokus på afkast.

Forvaltningsinstituttet udarbejder regnskabet. Regnskabet revideres af enten statsaut. eller registreret revisor.

Civilstyrelsen fører løbende kontrol med at Fondens disponeringer og øvrige virksomhed, er i overensstemmelse med Fondens formål og prioriteringer.

Fonden indsender på sædvanligvis selvangivelse til skattemyndighederne.

Fonden ledes af en bestyrelse på tre medlemmer. Bestyrelsen er som konsekvens af, at det er en selvstændig privat institution, selvsupplerende. Der er i den forbindelse krav til, at det enkelte bestyrelsesmedlem opfylder en række kvaliteter og kompetencer der skal til, for at lede en fond i det daglige som Velfærd- og Forskningsfonden for Pædagoger. Bestyrelsens medlemmer er:

Henrik Nygaard Hansen, Formand siden november 2009.

Jørn Krusegaard, statsaut. revisor. November 2017.

Bent Tofteberg, pædagog. November 2009-2017, genindtrådt 6. oktober 2022.

Som det fremgår at fondens hjemmeside, www.vffp.dk, uddeler fonden ca. 3 mio. kr. årligt.

Alle ansøgninger og øvrige henvendelser til Fonden er alene muligt via Fondens hjemmeside

Fonden støtter indenfor sit formål projekter, forskning, udviklingsarbejde, og pædagogisk-sociale indsatser efter ansøgning. Som nævnt er det udelukkende muligt at ansøge via fondens hjemmeside.

På hjemmesiden kan man orientere sig om, hvilke emner og indsatser fonden aktuelt prioriterer at yde støtte til indenfor sit overordnede formål.

På hjemmesiden kan man også orientere sig om, hvilke typer af ansøgninger, ansøgere, og formål fonden ikke støtter.

På hjemmesiden er beskrevet hvordan indkomne ansøgninger behandles.

På hjemmesiden fremgår det også hvilke krav fonden stiller til afrapportering, dokumentation, aflæggelse regnskab og revision, af de legater og bevillinger som fonden uddeler.

Kravene kan variere i forhold til beløbets størrelse.

Fondens bestyrelse uddeler 2 gange årligt, forår og efterår, uansøgte legater i størrelsesordenen 10.000 til 25.000 kr. til fremme af et bedre børneliv i bred forstand.

Kontakt fonden

Al kontakt til fonden går gennem fondens administrator:

Co. Formanden
Henrik Nygaard Hansen
Tuborg Sundpark 5, 1. tv.
2900 Hellerup

Skriv til os