Projekbeskrivelse

”Pædagogik for fremtiden” – med støtte fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger.

”Pædagogik for fremtiden” er et nyt netværk, der har som ambition at skabe en ny ”pædagogisk stemme” i den almindelige velfærdspolitiske debat. Størstedelen af den generelle velfærdspolitiske debat handler om ressourcer, skatter, offentlige udgifter og arbejdsmarkedsforhold. Horisonten er ofte relativt kortsigtet og snæver. Netværket vil gerne fremadrettet inspirere til projekter, der er reelt nytænkende og skaber en mere afklaret og tydelige pædagogisk dagsorden i løsningen af velfærdssamfundets langsigtede udviklingsopgaver.

Netværket er søgt sammensat af profiler, der normalt ikke er at finde blandt de traditionelle meningsdannere på det pædagogiske område. Netværket er som projekt støttet af Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger og drives i samarbejde med kommunikations- og analysebureauet Operate.