Projekbeskrivelse

Cevea’s formand: – Tak til Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger

Tænketanken Cevea har været inde i en markant udvikling i de senere år. Fra en omsætning på omkring en lille mill. kr i begyndelsen for knap ti år siden tæller sekretariatet nu næsten 20 medarbejdere, og tænketankens respekt og gennemslag i offentligheden er markant styrket i de senere år.

I sin beretning til Ceveas årsmøde den 22. maj 2018 takkede bestyrelsesformanden Anders Dybdal i særlig grad Velfærds- og Forkningsfonden for Pædagoger for den støtte fonden har ydet Cevea gennem flere forskellige projekter. Fondens støtte til den første meningsdanneruddannelse for pædagoger blev fremhævet som en hjørnesten for tænketankens senere udvikling. Med støtte fra fonden og BUPL videreudvikles den pædagogiske meningsdanner nu med vægt på 0-6 års området og et nyt hold pædagogiske meningsdanner-studerende, der starter efter sommerferien.